Seznam schválených projektů -  Výzva č. 41 - oblast podpory 3.2


Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/41.00824
Název projektu: Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU Nymburk
Žadatel: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804
Celkové způsobilé výdaje: 47.004.490,00 Kč
Celková výše dotace rozpočtu RR: 29.035.493,80 Kč
Počet bodů: 0,00 %


Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/41.00868 *
Název projektu: Stavební úpravy střediska praktické výuky v Kutné Hoře
Žadatel: HN Technology s.r.o.
Celkové způsobilé výdaje: 8.334.365,17 Kč
Celková výše dotace rozpočtu RR: 5.016.588,20 Kč
Počet bodů: 0,00 %


Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/41.00814
Název projektu: Spolkový dům
Žadatel: Město Kutná Hora
Celkové způsobilé výdaje: 44.357.527,16 Kč
Celková výše dotace rozpočtu RR: 25.464.768,18 Kč
Počet bodů: 0,00 %


Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/41.00850
Název projektu: Rekonstrukce ZUŠ Votice
Žadatel: Město Votice
Celkové způsobilé výdaje: 14.954.100,00 Kč
Celková výše dotace rozpočtu RR: 11.963.280,00 Kč
Počet bodů: 0,00 %


Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/41.00928 *
Název projektu: Zkvalitnění odborné výuky na SOŠ a SOU Čelákovice prostřednictvím investic do výukového zázemí
Žadatel: SOŠ a SOU TOS Čelákovice s.r.o.
Celkové způsobilé výdaje: 10.622.000,00 Kč
Celková výše dotace rozpočtu RR: 6.373.200,00 Kč
Počet bodů: 0,00 %


Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/41.00941
Název projektu: Rekonstrukce restaurace
Žadatel: Integrovaná SŠ hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen.R.Tesaříka 114
Celkové způsobilé výdaje: 15.029.081,00 Kč
Celková výše dotace rozpočtu RR: 12.023.264,80 Kč
Počet bodů: 0,00 %