Mapa stránek


Základní informace
Prioritní osy
Finanční prostředky
Legislativa
Archiv výzev
Schválené projekty
Archiv výzev
Závěrečné výzvy
Prioritní osy
Finanční prostředky
Aktuální stav čerpání
Výroční a závěrečná zpráva
Výroční zprávy
Závěrečná zpráva
Dokumenty k ROP
Programové dokumenty
Metodiky
Pokyny pro žadatele a příjemce
Metodické pokyny
Výběrová kritéria
Indikátory
Jednotný vizuální styl
Programové dokumenty
Aktuální stav čerpání
Legislativa
Schválené projekty
Metodiky
Monitorovací výbor
Základní dokumenty MV
Zasedání MV
Archiv výzev
Pokyny pro žadatele a příjemce
Připravované akce
Pingo
Úřad Regionální rady
Ředitel úřadu
Organizační struktura
Oddělení
Rozpočtová opatření 2017
Rozpočtová opatření 2018
Rozpočet 2019
Rozpočet 2020
Rozpočet - různé
Kontakty
Volná místa
Zadávací řízení
Povinně zveřejňované informace
Dotace poskytnuté Středočeským krajem
Metodické pokyny
Výstupy z akcí
Závěrečné výzvy
Publikace
Ředitel úřadu
Organizační struktura
Zápisy z jednání
Základní dokumenty MV
2007 - Uskutečněné evaluační projekty
ROPoviny
Termíny zasedání
Přehled projektů 2004 - 2006
Oddělení
Provozní oddělení
Oddělení Udržitelnost projektů a platby
2008 - Uskutečněné evaluační projekty
Zasedání MV
Rozpočtová opatření 2017
Složení
Výběrová kritéria
Činnost do 30. 6. 2006
Rozpočtová opatření 2018
Indikátory
FAQ (upravuje se)
Rozpočet 2019
Jednotný vizuální styl
Tiskové zprávy
Ke stažení
Nejčastější chyby (upravuje se)
Jednací řád VRR SČ
Rozpočet 2020
Užitečné odkazy 2007-2014
Rozpočet - různé
Provozní oddělení
Úřad Regionální rady
Zrealizované projekty
Doprava
Cestovní ruch
Integrovaný rozvoj území
Kontakty
Kontakty
Úřad Regionální rady
Kontakty na pracovníky
Plán, jak se k nám dostat
Kontakty na pracovníky
Volná místa
GDPR - Pověřenec pro ochranu osob.údajů
Aktuální zadávací řízení RR
Zadávací řízení
Zadávací řízení Regionální rady
Volná místa
Povinně zveřejňované informace
Plán, jak se k nám dostat
Oddělení Udržitelnost projektů a platby
Dotace poskytnuté Středočeským krajem
Výbor Regionální rady
Zápisy z jednání
Termíny zasedání
Složení
Činnost do 30. 6. 2006
Jednací řád VRR SČ
Smlouvy o dotaci (od 1.7.2015)
Evaluace
2007 - Uskutečněné evaluační projekty
2008 - Uskutečněné evaluační projekty
2009 - Uskutečněné evaluační projekty
2010 - Uskutečněné evaluační projekty
2011 - Uskutečněné evaluační projekty
2012 - Uskutečné evaluační projekty
2013 – Uskutečněné evaluační projekty
2014 - Uskutečněné evaluační projekty
2015 - Uskutečněné evaluační projekty
Partneři
Prodej nepotřebného majetku RRSČ
Tiskové centrum
Tiskové zprávy
Ke stažení
Zrealizované projekty
UDRŽITELNOST PROJEKTŮ
Žádost BENEFIT7
Zadávací řízení Regionální rady
Aktuální zadávací řízení
Výsledky zadávacích řízení
Aktuální zadávací řízení
Aktuální zadávací řízení
Výsledky zadávacích řízení
Archiv zadávacích řízení
Schválené individuální projekty
Odkazy
Prezentace projektů SROP
Výroční zprávy
Závěrečná zpráva
Doprava
Cestovní ruch
Integrovaný rozvoj území
2009 - Uskutečněné evaluační projekty
2010 - Uskutečněné evaluační projekty
2011 - Uskutečněné evaluační projekty
2012 - Uskutečné evaluační projekty
2013 – Uskutečněné evaluační projekty
2014 - Uskutečněné evaluační projekty
2015 - Uskutečněné evaluační projekty