Obec Tachlovice má nově dokončenou mateřskou školu

1.listopad 2011

V Tachlovicích v okr. Praha - západ se o státní svátek 28. října uskutečnilo ukončení projektu "Mateřská škola Tachlovice".

Cílem projektu byla stavba nové mateřské školky s účelem jejího fyzického zachování v obci. Byla zvýšena kapacita a zlepšeny podmínky pro výuku. Původní školka byla doposavad umístěna v nevyhovujícím historickém objektu, který byl již ve špatném technickém stavu a hrozilo uzavření školky. Obec tedy byla nucena postavit školku zcela novou, moderní, s vyhovující kapacitou a zázemím a tím zlepšit a zatraktivnit občanskou vybavenost pro místní obyvatele.  
 
Z celkových nákladů 22,6 mil. Kč bylo dotací ROP SČ poskytnuto 13,7 mil. Kč.
Zleva: V. Chytil (náměstek ředitele ÚRR), D. Rath (předseda VRR, hejtman), L. Galertová (ředitelka MŠ a ZŠ),
M. Mareš (starosta Tachlovic)


Soubory ke stažení: