Výroční zpráva o provádění ROP SČ poskytuje přehled o realizaci programu a obsahuje informace především o jeho věcném a finančním pokroku, opatřeních přijatých pro zajištění kvality a účinnosti jeho provádění, aktivitách určených pro zajištění propagace a informovanosti o programu atd. Zpráva musí být vytvořena a poslána Evropské komisi do konce prvního pololetí následujícího roku po roce, za který je zpracována.


Soubory ke staženíVýroční zpráva o provádění ROP SČ 2007    
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2008    
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2009    
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2010    
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2011    
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2012    
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013    
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014