Manuál jednotného vizuálního stylu ROP Střední Čechy

Pro potenciální žadatele je velmi důležitá orientace mezi jednotlivými operačními programy. V souvislosti s jednoduchou identifikací ROP a jeho úspěšnou prezentací směrem ven (tzn. k potenciálním žadatelům, Evropské komisi, MMR a dalším subjektům), včetně informování o  konkrétních výsledcích a výstupech, byla vypracována pravidla pro tuto prezentaci a publicitu tzv. manuál jednotného vizuálního stylu, jehož základem je značka (logo).

Jeho zavedení umožní vést efektivní komunikaci a srozumitelnou prezentaci programu ROP Střední Čechy a Evropské unie, s minimálním rizikem pochybení. Dodržování zásad a pravidel daných tímto manuálem zaručuje jednotnou a nezkreslenou identifikaci ROP Střední Čechy ve všech aplikacích vizuálního stylu.

Tento manuál budou využívat pracovníci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a dále pak úspěšní žadatelé, kteří se budou muset řídit těmito pravidly v souvislosti s propagací a publicitou výsledků konkrétních projektů – viz Aktualizace kapitoly č. 6 - označení projektů a jejich výstupů

Celý projekt vytvoření Jednotného vizuálního stylu byl spolufinancován Evropskou unií z Technické pomoci ROP NUTS 2 Střední Čechy.


Loga

Soubory ke staženíManuál JVS    
JVS - aktualizace kapitoly č. 6 - označení projektů a jejich výstupů    
Barevné logo s textem (česká verze), formát JPG    
Černobílé logo s textem (česká verze), formát JPG    
Barevné logo s textem (anglická verze), formát CDR    
Barevné logo s textem (anglická verze), formát JPG    
Barevné logo s textem (anglická verze), formát TIF    
Logo - základní varianta    
Logo - varianta EU    
Logo - základní varianta - formát EPS    
Logo - varianta EU - formát EPS