Evaluace (hodnocení) Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ) je prováděna v souladu s povinnostmi ustanovenými v rámci článků 47 až 49 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Cílem evaluace ROP SČ je:

Evaluace jsou prováděny na základě „Evaluačního plánu Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 – 2013“. Tento evaluační plán obsahuje indikativní seznam evaluačních aktivit, který se detailněji rozpracovává a konkretizuje na každý kalendářní rok.