Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

Důvod a způsob založení:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy(dále jen „Regionální rada“) je právnická osoba, zřízena s účinností od 1. 7. 2006 v územním obvodu statistické jednotky NUTS 2, regionu střední Čechy, novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách. Regionální rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy pro období 2007-2013, zároveň kontinuálně zabezpečuje implementaci Společného regionálního operačního programu. Navazuje na činnost Sekretariátu Regionální rady Krajského úřadu Středočeského kraje, který byl ke dni účinnosti uvedené novely zákona o podpoře regionálního rozvoje zrušen.
Postavení a působnost Regionální rady upravuje zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 16 odst. 4 tohoto zákona jsou orgány Regionální rady:

Výbor Regionální rady
předseda Regionální rady
Úřad Regionální rady

Organizační struktura

Kontaktní spojení:
Sídlo úřadu: Karlovo náměstí 313/8, 120 00, Praha 2
Telefon: +420 222 749 769
E-mail: zc.cspor@ofni
zc.cspor@anletadop
www: www.ropstrednicechy.cz

Další kontakty na Úřad Regionální rady naleznete v Kontaktních informacích.

identifikátor DATOVÉ SCHRÁNKY: gtyj9k6

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí: 08:00 - 17:00
úterý: 08:00 - 16:00
středa: 08:00 - 17:00
čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00

Fakturační údaje:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy   
Karlovo náměstí 313/8, 120 00, Praha 2  
IČ: 75082314   
DIČ: CZ 75082314

GDPR  - Pověřenec na ochranu osobních údajů
Ing. Jiří Podskalský
Tel: 222 749 726
email: zc.cspor@ykslaksdop

Žádost o informace:
Žádosti o poskytnutí informace podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají ústně nebo písemně. Směrnice č. 9 s formulářem a sazebníkem je ke stažení ZDE.

Ústně lze podat žádost:

Písemně lze podat žádost:

ÚRR přijímá elektronickou cestou pouze tyto typy souborů:

a) pdf (Portable Document Format)
b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
c) xml (Extensible Markup Language Document)
d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
f) odt (Open Document Text)
g) ods (Open Document Spreadsheet)
h) odp (Open Document Presentation)
i) txt (prostý text)
j) rtf (Rich Text Format)
k) doc/docx (MS Word Document)
l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
o) png (Portable Network Graphics)
p) tif/tiff (Tagged Image File Format)


*************************************************
Soubory ke staženíZávěrečný účet za rok 2016    
Směrnice č. 9 k poskytování informací dle zákona včetně formuláře a sazebníku platné od 1.1.2018    
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2020    
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2019    
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2018    
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2017    
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2016    
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 - za rok 2015    
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. - za rok 2014    
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb. za rok 2013    
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb. za rok 2012    
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím