logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 29.01.2022 10:56:19  hodin


Právě jste na:  Domů > Úřad Regionální rady > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

Důvod a způsob založení:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy(dále jen „Regionální rada“) je právnická osoba, zřízena s účinností od 1. 7. 2006 v územním obvodu statistické jednotky NUTS 2, regionu střední Čechy, novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách. Regionální rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy pro období 2007-2013, zároveň kontinuálně zabezpečuje implementaci Společného regionálního operačního programu. Navazuje na činnost Sekretariátu Regionální rady Krajského úřadu Středočeského kraje, který byl ke dni účinnosti uvedené novely zákona o podpoře regionálního rozvoje zrušen.
Postavení a působnost Regionální rady upravuje zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 16 odst. 4 tohoto zákona jsou orgány Regionální rady:

Výbor Regionální rady
předseda Regionální rady
Úřad Regionální rady

Organizační struktura

Kontaktní spojení:
Sídlo úřadu: Karlovo náměstí 313/8, 120 00, Praha 2
Telefon: +420 222 749 769
E-mail: zc.cspor@ofni
zc.cspor@anletadop
www: www.ropstrednicechy.cz

Další kontakty na Úřad Regionální rady naleznete v Kontaktních informacích.

identifikátor DATOVÉ SCHRÁNKY: gtyj9k6

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí: 08:00 - 17:00
úterý: 08:00 - 16:00
středa: 08:00 - 17:00
čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00

Fakturační údaje:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy   
Karlovo náměstí 313/8, 120 00, Praha 2  
IČ: 75082314   
DIČ: CZ 75082314

GDPR  - Pověřenec na ochranu osobních údajů
Ing. Jiří Podskalský
Tel: 222 749 726

Žádost o informace:
Žádosti o poskytnutí informace podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají ústně nebo písemně. Směrnice č. 9 s formulářem a sazebníkem je ke stažení ZDE.

Ústně lze podat žádost:
  • telefonicky
  • osobně
  • na podatelně Úřadu Regionální rady nebo na jednotlivých odděleních

Písemně lze podat žádost:
  • poštou na adresu Úřadu Regionální rady
  • předáním písemné žádosti na podatelnu Úřadu Regionální rady
  • prostřednictvím Datové schránky gtyj9k6
  • zasláním žádosti elektronickou poštou na adresu: zc.cspor@anletadop

ÚRR přijímá elektronickou cestou pouze tyto typy souborů:

a) pdf (Portable Document Format)
b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
c) xml (Extensible Markup Language Document)
d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
f) odt (Open Document Text)
g) ods (Open Document Spreadsheet)
h) odp (Open Document Presentation)
i) txt (prostý text)
j) rtf (Rich Text Format)
k) doc/docx (MS Word Document)
l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
o) png (Portable Network Graphics)
p) tif/tiff (Tagged Image File Format)


*************************************************
Soubory ke staženíZávěrečný účet za rok 2016    
Směrnice č. 9 k poskytování informací dle zákona včetně formuláře a sazebníku platné od 1.1.2018    
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2020    
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2019    
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2018    
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2017    
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2016    
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 - za rok 2015    
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. - za rok 2014    
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb. za rok 2013    
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb. za rok 2012    
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím    
transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 12    
Rozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png