Výběrová kritéria ROP SČ

Soubory ke staženíVýběrová kritéria - oblast podpory 1.1 Schváleno MV ROP SČ: 15.5.2013    
Výběrová kritéria - oblast podpory 1.2 Schváleno MV ROP SČ: 16.11.2012    
Výběrová kritéria - oblasto podpory 2.1 Schváleno MV ROP SČ: 19.11.2010    
Výběrová kritéria - oblast podpory 2.2 Schváleno MV ROP SČ: 19.11.2010    
Výběrová kritéria - oblast podpory 2.3 Schváleno MV ROP SČ: 19.11.2010    
Výběrová kritéria - oblast podpory 3.1 Schváleno MV ROP SČ: 19.5.2011    
Výběrová kritéria - oblast podpory 3.2 Schváleno MV ROP SČ: 14.11.2011    
Výběrová kritéria - oblast podpory 3.3 Schváleno MV ROP SČ: 14.11.2011    
Výběrová kritéria - oblast podpory 4.1, 4.2, 4.3 Schváleno MV ROP SČ: 16.11.2012    
Změna výběrových kritérií – oblasti podpory 1.1_1.2_2.2_3.2_3.3_Schváleno MV ROP SČ: 2.8.2013