Platná legislativa ve vztahu k ROP

Při přípravě, realizaci a vyhodnocení projektu je třeba se řídit platnou legislativou ČR a EU. Zákony a vyhlášky se rychle mění, a proto zde budou zveřejňovány texty přdpisů, které se nějakým způsobem vztahují k ROP.


Soubory ke staženíNařízení č. 1080/2006 (k ERDF)    
Nařízení č. 1083/2006 (obecné nařízení)    
Nařízení č. 1828/2006 (prováděcí nařízení)    
Nařízení č. 1628/2006 (vnitrostátní reigonální investiční podpora)    
Směrnice č. 42/2001 (vlivy některých plánů a programů na ŽP)    
Zákon č. 114/1992 (ochrana přírody a krajiny)    
Zákon č. 215/2004 (veřejná podpora)    
Usnesení vlády ČR č. 245/2005 (čerpání finančních prostředků ze SF a FS)    
Zákon o veřejných zakázkách č. 134/2006    
Strategie regionálního rozvoje České republiky    
Usnesení vlády ČR č. 560 (Strategie regionálního rozvoje ČR)    
Příloha k Usnesení vlády ČR č. 560 (regiony se soustředěnou podporou státu 2007-2013)    
Usnesení vlády ČR č. 1302 (příprava OP pro čerpání prostředků ze SF a FS 2007-2013    
Zákon č. 250/2000 (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)    
Zákon č. 320/2001 (o finanční kontrole)    
Zákon č. 248/2000 (o podpoře regionálního rozvoje)