Oddělení Udržitelnost projektů a platby zajišťuje zejména tyto činnosti:


V oblasti monitoringu a evaluace

V oblasti udržitelnosti projektů

V oblasti realizace projektů


V oblasti metodiky

·        spolupracuje při přípravě manuálů pro uzavírání, ukládání a archivaci dokumentů


V oblasti rozpočtu 

V oblasti financování ROP

V oblasti účetnictví  

 

V oblasti technické asistence

 

·        zajišťuje ukládání a archivaci dokumentů v oblasti TP.

 

     V oblasti právní

 

 

Vykonává další činnosti stanovené Operačním manuálem ROP a vnitřními předpisy.

 

( Platnost: od 1.1.2020)