logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 18.07.2019 06:27:29  hodin


Právě jste na:  Domů > Úřad Regionální rady > Oddělení > Oddělení Udržitelnost projektů a ukončování programu


Oddělení Udržitelnost projektů a ukončování programu zajišťuje zejména tyto činnosti:


V oblasti monitoringu a evaluace

 • spolupracuje na vypracování postupů a navrhuje úpravy v metodických postupech upravujících monitoring, evaluaci, udržitelnost a uzavírání programu v rámci ROP,
 • zajišťuje spolupráci s NOK včetně účasti v pracovních skupinách PS JMS, PS Monitoring, PS Evaluace a PS Ukončování,
 • zajišťuje implementaci a správu monitorovacích IS (Benefit7, Monit7+, MSC2007)
 • zajišťuje přístup zaměstnanců ROP do IS MONIT7+ a MSC2007,
 • zajišťuje sběr a zaznamenávání dat o ROP do IS MONIT7+ a MSC2007 v požadovaném rozsahu a termínech,
 • zajišťuje a kontroluje validitu dat v monitorovacích IS, kontroluje dodržování lhůt jejich zadávání do monitorovacích IS,
 • zajišťuje a kontroluje přenos dat do IS Monit7 a MSC2007 koordinuje a zajišťuje testování kvality a zajišťuje aktuálnost dat v IS MONIT7+ a MSC2007 pomocí testovacích sestav definovaných NOK,
 • zajišťuje komunikaci s MMR ohledně provozu MSC2007,
 • dohlíží na řádné poskytování provozní podpory aplikace BENEFIT7, IS MONIT7+ a MSC2007 ze strany MMR, TESCO SW a S&T včetně testování jejich funkčnosti,
 • zajišťuje uchování požadavků na úpravy monitorovacích IS v tištěné podobě a zodpovídá za jejich zadávání v rámci požadavkového systému MITIS,
 • koordinuje a zajišťuje podporu Monitorovacího výboru ROP v rámci povinností Sekretariátu MV,
 • koordinuje a zajišťuje analyzování dat o ROP,
 • zajišťuje vypracování pravidelných monitorovacích zpráv (zprávy o realizaci, výroční zprávy a závěrečné zprávy o provádění ROP, resp. zprávy o finančním a věcném pokroku ROP),
 • zajišťuje evaluační činnosti ROP,
 • zodpovídá za zveřejnění monitorovacích zpráv a jejich distribuci daným subjektům,
 • spolupracuje s NOK a EK na ex-post evaluaci ROP a souhrnných strategických evaluacích NSRR,
 • zajišťuje zveřejnění výstupů evaluací a jejich poskytnutí NOK, zajišťuje uchování výstupů evaluací v tištěné podobě a v podobě monitorovacích zpráv,
 • zajišťuje vypracování podkladů pro monitorovací a evaluační zprávy NOK.

V oblasti udržitelnosti projektů

 • zajišťuje příjem a kontrolu monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu,
 • zajišťuje vypořádání změn podmínek projektů v udržitelnosti,
 • zajišťuje vypracování plánu fyzických kontrol v udržitelnosti,
 • zajišťuje následnou kontrolu ve veřejné správě po ukončení projektu (po dobu udržitelnosti),
 • zpracovává podklady pro odvody za porušení závazných předpisů při udržitelnosti projektů,
 • zajišťuje přípravu projektů po skončení doby udržitelnosti a ostatních dokumentů oddělení k archivaci dle Spisového a skartačního řádu vč. jeho příloh a v souladu s interními postupy ROP.

V oblasti realizace projektů

 • zajišťuje příjem a kontrolu monitorovacích zpráv a hlášení o realizaci projektu,
 • zajišťuje data o projektech pro monitorovací IS,
 • zajišťuje vypořádání změn podmínek realizace projektů,
 • zajišťuje průběžnou kontrolu ve veřejné správě v průběhu realizace projektu,
 • zajišťuje realizaci administrativních úkonů spojených s odstoupením jedné ze stran od smlouvy, ve spolupráci s Finančním a právním oddělením,
 • zajišťuje komunikaci s příjemci v době realizace projektů,
 • zajišťuje příjem, vypořádání nedostatků a schválení zjednodušené žádosti o platbu,
 • vypracovává souhrnnou žádost o platbu (předání PCO),
 • zajišťuje zpracování podkladů pro certifikaci výdajů,
 • zpracovává podklady pro korekce, případné odvody za porušení závazných předpisů při realizaci projektů.

V oblasti uzavírání programu

 • zajišťuje a koordinuje činnosti spojené s uzavíráním ROP v souladu s Metodickým doporučením k uzavírání programového období 2007-2013,
 • zpracovává a zajišťuje podklady od ostatních oddělení nutné pro uzavření ROP,
 • spolupracuje s NOK, PCO MF, AO MF a EK při uzavírání ROP, případně NSRR,
 • zajišťuje aktuální přepočet alokací z EUR na CZK,

V oblasti metodiky

 • zajišťuje aktualizace programového a prováděcího dokumentu ROP,
 • zajišťuje aktualizaci metodik a postupů pro subjekty implementační struktury ROP,
 • zajišťuje aktualizaci metodik a postupů pro žadatele a příjemce ROP,
 • zajišťuje podporu při výkladu metodiky a postupů pro subjekty implementační struktury ROP,
 • zajišťuje podporu při výkladu metodik a postupů pro žadatele a příjemce,
 • zajišťuje provázanost metodik a postupů pro ROP s metodikami NOK a metodikami Ministerstva financí,
 • zajišťuje zveřejnění metodik a postupů pro ROP a jejich distribuci příslušným subjektům,
 • zajišťuje aktualizaci popisu řídících a kontrolních systémů,
 • spolupracuje na zpracování podkladů pro certifikaci výdajů,

·        spolupracuje při přípravě manuálů pro uzavírání, ukládání a archivaci dokumentů

 • metodicky zajišťuje plnění funkce manažera rizik ROP.

 

Vykonává další činnosti stanovené Operačním manuálem ROP a vnitřními předpisy.


Platnost od: 1.1.2018transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 5    
Zápis ze 7.jednání VRR ze dne 20.6.2019    
Zápis ze 7.jednání VRR ze dne 20.6.2019    
Závěrečný účet RR SČ 2018    
Rozpočtové opatření č. 4    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 93a, v1.0 - původní    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png