Informace o uzavření Smlouvy o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 088-21/2016/ZK ze dne 15.2.2016 o poskytnutí dotace ve výši 8.800.000,- Kč na financování nezpůsobilých výdajů vzniklých při činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Výbor Regionální rady rozhodl o přijetí dotace svým usnesením č. 05-21/2015/VRRSČ ze dne 15.12.2015 schválením rozpočtu na rok 2016.

Jedná se o období uznatelných nákladů vzniklých v období od 1.1.2016 do 31.12.2017.


Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 026-06/2017/ZK ze dne 25. 4. 2017 o poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč na financování nezpůsobilých výdajů vzniklých při činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Výbor Regionální rady rozhodl o přijetí dotace svým usnesením č. 02-03/2017/VRRSČ ze dne 26. 4. 2017.

Jedná se o období uznatelných nákladů vzniklých v období od 1.1.2017 do 31. 12. 2017 včetně.


Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 025-07/2017/ZK ze dne 27. 6. 2017 o poskytnutí dotace ve výši 600.000,- Kč na financování nezpůsobilých výdajů vzniklých při činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Výbor Regionální rady rozhodl o přijetí dotace svým usnesením č. 07-04/2017/VRRSČ ze dne 28. 6. 2017.

Jedná se o období uznatelných nákladů vzniklých v období od 1.1.2017 do 31. 12. 2017 včetně.

 

Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 018-11/2017/ZK ze dne 5. 12. 2017 o poskytnutí dotace ve výši 2 050.000,- Kč na financování nezpůsobilých výdajů vzniklých při činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Výbor Regionální rady rozhodl o přijetí dotace svým usnesením č. 02-06/2017/VRRSČ ze dne 19. 12. 2017.

Jedná se o období uznatelných nákladů vzniklých v období od 1.1.2018 do 31. 12. 2018 včetně.

 

Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 111-16/2018/ZK ze dne 26. 11. 2018 o poskytnutí dotace ve výši 4 000.000,- Kč na financování nezpůsobilých výdajů vzniklých při činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Výbor Regionální rady rozhodl o přijetí dotace svým usnesením č. 03-05/2018/VRRSČ ze dne 13. 12. 2018.

Jedná se o období uznatelných nákladů vzniklých v období od 1.1.2019 do 31. 12. 2019 včetně.