Kontaktní spojení:
Sídlo úřadu: Karlovo náměstí 313/8, 120 00, Praha 2
Telefon: +420 222 749 769
E-mail: zc.cspor@ofni
www: www.ropstrednicechy.cz
Další kontakty na Úřad Regionální rady naleznete v Kontaktních informacích.
Identifikátor datové schránky: gtyj9k6


Podání zaslané prostřednictvím e-mailové schránky Vám podatelna potvrdí zasláním informačního e-mailu. Neobdržíte-li potvrzení do 24 hodin (pracovní dny), považujte Vámi zaslané podání prostřednictví e-mailu za nedoručené.

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí: 08:00 - 17:00
úterý: 08:00 - 16:00
středa: 08:00 - 17:00
čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00

Případné platby lze poukázat na č. ú.: 2014710037/6000 - Projekty ROP

Fakturační údaje:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy   
Karlovo náměstí 313/8, 120 00, Praha 2  
IČ: 75082314   
DIČ: CZ 75082314

Žádost o informace:
Žádosti o poskytnutí informace podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají ústně nebo písemně. Směrnice č. 9 s formulářem a sazebníkem je ke stažení ZDE.

Ústně lze podat žádost:
  • telefonicky
  • osobně
  • na podatelně Úřadu Regionální rady nebo na jednotlivých odděleních

Písemně lze podat žádost:
  • poštou na adresu Úřadu Regionální rady
  • předáním písemné žádosti na podatelnu Úřadu Regionální rady
  • prostřednictvím Datové schránky gtyj9k6
  • zasláním žádosti elektronickou poštou na adresu: zc.cspor@anletadop

ÚRR přijímá elektronickou cestou pouze tyto typy souborů:

a) pdf (Portable Document Format)
b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
c) xml (Extensible Markup Language Document)
d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
f) odt (Open Document Text)
g) ods (Open Document Spreadsheet)
h) odp (Open Document Presentation)
i) txt (prostý text)
j) rtf (Rich Text Format)
k) doc/docx (MS Word Document)
l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
o) png (Portable Network Graphics)
p) tif/tiff (Tagged Image File Format)