Statut a Jednací řád Monitorovacího výboru ROP NUTS 2 Střední Čechy

Postavení a úloha MV jsou definovány ve Statutu, pravidla projednávání v Jednacím řádu, který schvaluje MV na svém prvním zasedání. MV zasedá minimálně dvakrát do roka. Prohlášení obsahuje závazek etického chování osob při implementaci ROP SČ.


Soubory ke staženíJednací řád    
Statut    
Prohlášení    
Složení - instituce