logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 16.07.2018 05:11:32  hodin


Právě jste na:  Domů > Dokumenty k ROP > Další podklady pro přípravu Žádosti

Dle nového výběrového kritéria "Řešení regionálních disparit - Jak projekt přispívá ke snížení regionální diferenciace nezaměstnanosti?" se hodnotí, zda místo realizace projektu se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) s vyšší nezaměstnaností (počítá se podle údajů za měsíc, ve kterém je vyhlášena výzva). Aktuální údaje o nezaměstnanosti dle územního členění naleznete zde. Detailní informace je uvedena ve Výběrových kritériích vydaných pro danou oblast podpory.Formulář pro hodnocení finančního zdraví - aplikace Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál pro vyplnění formuláře

Soubory ke staženíManuál hodnocení potřebnosti IPRM    
Manuál pro hodnocení hospodárnosti výdajů projektů IPRM    
Manuál pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu (verze 1.12)    
Upřesnění podmínek pro předkládání zadávací dokumentace ke kontrole ÚRR SČ    
Manuál hodnocení hospodárnosti výdajů projektu    
Prohlášení informace o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Přehled nemovitostí dotčených projektem    
Formulář pro předložení IPRM    
Doporučení k náležitostem nájemní smlouvy    
Usnesení Zastupitelstva obce/města/kraje k doložení zajištění finančního krytí projektu    
Doporučené základní náležitosti Smlouvy o partnerství    
Metodika projektů vytvářejících příjmy    
Doplnění metodické příručky pro projekty vytvářející příjmy    
transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyMetodické vysvětlení č. 1/2018 k povinnosti příjemců zachovat pracovní místa vytvořená v souvislosti s projektem    
Metodické vysvětlení č. 1/2018 k povinnosti příjemců zachovat pracovní místa vytvořená v souvislosti s projektem    
Metodické vysvětlení č. 1/2018 k povinnosti příjemců zachovat pracovní místa vytvořená v souvislosti s projektem    
Rozpočtové opatření č. 7    
Tisková zpráva 06/2018    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 93a, v1.0 - původní    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png