Činnost Regionální rady do 30. 6. 2006

Regionální rada NUTS 2 Střední Čechy byla ustavena na základě zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Tento zákon stanovil, že funkci regionální rady pro Střední Čechy plní Zastupitelstvo Středočeského kraje. Regionální rada podle tehdy platné legislativy vykonávala roli zprostředkujícího subjektu pro Společný regionální operační program. V kompetenci Regionální rady byl především výběr projektů. Činnost Regionální rady v této podobě byla ukončena zákonem č.138/2006 Sb., který s účinností od 1.7.2006 stanovil nové složení Regionální rady.


Soubory ke staženíZápis ze zasedání RR 24.4.2006    
Zápis ze zasedání RR 17.2.2006    
Zápis ze zasedání RR 19.9.2005    
Zápis ze zasedání RR 28.1.2005    
Zápis ze zasedání RR 10.9.2004    
Zápis ze zasedání RR 10.6.2004    
Zápis ze zasedání RR 31.5.2004    
Zápis ze zasedání RR 17.12.2003    
Zápis ze zasedání RR 17.9.2003    
Zápis ze zasedání RR 25.6.2003    
Jednací řád RRRSSČ - do 30.6.2006    
Statut RRRSSČ - do 30.6.2006