Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy je příjemcem dotace
od Středočeského kraje.

Od 1. 1. 2020 je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy financována z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020, z prostředků  Evropské unie prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Název projektu: Zajištění kapacit na ukončování Regionálního operačního programu Regionu Soudržnosti Střední Čechy v letech 2020-2021

Registrační číslo projektu:  CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000206