logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 18.07.2019 07:32:13  hodin


Právě jste na:  Domů > Úřad Regionální rady > Interní auditorInterní auditor vykonává činnosti v následujících oblastech:


1)      interní audit;

2)      hlášení nesrovnalosti;

3)      agenda pověřence pro ochranu osobních údajů

 

ad. 1) V oblasti interního auditu zajišťuje Interní auditor úkoly vyplývající ze zákona o finanční kontrole a „Rámce profesionální praxe interního auditu“. Zejména: 

 

 • provádí audit universe úřadu;
 • tvoří a předkládá ke schválení předsedovi konsolidovaný plán interního auditu;
 • provádí auditní zakázky;
 • provádí konsultační zakázky;
 • vytváří konsolidovaný program kvality Interního auditora a provádí činnosti spojené s kvalitou interního auditu;
 • vytváří a předkládá ke schválení konsolidovaný statut interního auditu úřadu, který podrobněji upravuje působnost, oprávnění a odpovědnosti útvaru při výkonu interního auditu;
 • vytváří a předkládá ke schválení konsolidovaný manuál postupů interního auditu úřadu, kterým se řídí při výkonu auditní činnosti;
 • vytváří a předkládá veškeré souhrnné zprávy spojené s výkonem interního auditu;
 • spolupracuje s externími auditními orgány;
 • zajišťuje předání závěrů auditů a kontrol provedených externími subjekty na PCO.

 

ad. 2) V oblasti hlášení nesrovnalostí zjištěných při implementaci fondů EU Evropskému úřadu pro potírání podvodných jednání (OLAF) zajišťuje Interní auditor zejména:

 

 •  tvorbu dokumentace spojené s hlášením nesrovnalostí;
 •  školení zaměstnanců úřadu spojené s hlášením nesrovnalostí;
 •  zabezpečení funkce kontaktního bodu sítě AFCOS;
 •  účast v pracovních skupinách pro nesrovnalosti;
 •   vypracování zpráv/hlášení v systému AFIS a OLAF.

 

ad. 3) V oblasti agendy pověřence pro ochranu osobních údajů zajišťuje zejména:

 • kontrolu nastavení interních procesů úřadu v souladu s GDPR;
 • řízení agendy interní ochrany dat;
 • školení pracovníků v této agendě;
 • monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR;
 • komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů;
 • a další činnosti vyplývající z Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

Vykonává další činnosti stanovené Operačním manuálem ROP a vnitřními předpisy.


(Platnost: od 1.1.2018)


transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 5    
Zápis ze 7.jednání VRR ze dne 20.6.2019    
Zápis ze 7.jednání VRR ze dne 20.6.2019    
Závěrečný účet RR SČ 2018    
Rozpočtové opatření č. 4    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 93a, v1.0 - původní    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png