Soubory ke staženíOdpověď: „Poskytnutí informací týkajících se projektu Řitka – rekonstrukce komunikace zahradní (CZ.1.15/1.1.00/5a.02057)“    
Odpověď: „Poskytnutí závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace k dotačnímu projektu Farma Čapí hnízdo v Olbramovicích“ (CZ.1.15/2.1.00/04.00095).“    
Odpověď: „Poskytnutí protokolů o všech kontrolách provedených v souvislosti s projektem Farma Čapí hnízdo v Olbramovicích“ (CZ.1.15/2.1.00/04.00095).“    
Odpověď: „Poskytnutí rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o prominutí (snížení) pokuty 6 milionů Kč (i s penále) za neoprávněné čerpání dotací při budování konferenčního centra Čapí hnízdo.“    
Odpověď: „Výše částky, jež byla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena; výše částky, jež dosud nebyla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena…“