Středočeský kraj

CzechInvest - regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu

 

OSTATNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY:

Operační program Životní prostředí

Operační program Doprava

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Praha - Konkurenceschopnost / Adaptabilita

ROP Severovýchod

ROP Jihovýchod

ROP Severozápad

ROP Jihozápad

ROP Moravskoslezsko

ROP Střední Morava