Kontakty na pracovníky Oddělení Udržitelnost projektů a platby:

Vedoucí
Mgr. Klára Rothová
5.patro, místnost 503
Tel: 222 749 730
email: zc.cspor@avohtor
***************

Manažer udržitelnosti
Ing. Renata Moravcová
Místnost č. 407
Tel: 222 749 719
email: zc.cspor@avocvarom

Manažer udržitelnosti
Ing. Denisa Bendáková
Místnost č. 407
Tel: 222 749 718
email:zc.cspor@avokadneb

Soubory ke staženíMetodické vysvětlení č. 1/2020 k provozování vozidel veřejné hromadné dopravy po skončení doby udržitelnosti (pro výzvy č. 70, 87, 91 a 91a)    
Metodický pokyn č. 93 - Úprava pravidel režimu závěrečných výzev - Dodatek č. 2    
verze od 1.1.2020 Oznámení o podezření na nesrovnalost    
verze od 1.1.2020 Oznamení příjemce o změnách v projektu    
verze od 1.1.2020 Monitorovací zpráva v době udržitelnosti projektu část B    
Monitorovací zpráva o udržitelnosti - část B (platná od 19. 12. 2017)    
B.Finanční část MZoU (samostatný dokument)    
Metodický pokyn č. 75 včetně dodatků 1-5    
Oznámení příjemce o změnách projektu - příloha Operačního manuálu verze 10.2    
Metodické vysvětlení č. 1/2018 k povinnosti příjemců zachovat pracovní místa vytvořená v souvislosti s projektem    
Metodické vysvětelení č.2 / 2013 k vedení analytické účetní evidence v době udržitelnosti projektu    
Metodický pokyn č. 42 - Pravidla zachování nově vytvořených míst pro výzvy č. 1-64 a 91a-93a    
Metodický pokyn č.51 - Dodatek č. 4 - Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace