Soubory ke staženíOdpověď: „Poskytnutí kopií dvou posudků, které měl úřad ROP Střední Čechy v roce 2008 k dispozici k projektu farmy Čapí hnízdo.“    
Odpověď: „Poskytnutí dokumentu, v němž Evropská komise vyzvala, aby výdaje na projekt Čapí hnízdo vyjmulo z operačního dotačního programu ROP Střední Čechy.“    
Odpověď: „Seznam projektů u kterých přistoupil ROP Střední Čechy v období od 1. 1. 2015 do 14. 5. 2018 k vymáhání poskytnuté dotace či její části.“    
Odpověď: „V jakých případech konkrétně jste po zaslání výzvy k dobrovolnému vrácení dotace obdrželi žádost o prodloužení lhůty k dobrovolnému vrácení dotace...“    
Odpověď: „Zaslání veškerých dohod o dobrovolném vrácení dotace, které jste uzavřeli s příjemci dotace od 1. 1. 2015 do 22. 6. 2018...“    
Odpověď: „Žádost o kopie všech smluv uzavřených mezi povinným subjektem a společností IMOBA, a.s...“    
Odpověď: „Za jakých podmínek se přistupuje k daňové kontrole? Na základě kterého dokumentu se všeobecně rozhoduje o daňové kontrole a případném vrácení dotace? Tímto žádám o poskytnutí případného dokumentu…“    
Odpověď: „Žádost o zaslání kopie rozhodnutí Vašeho úřadu k akci Revitalizace Základní školy Vrchotovy Janovice. Jedná se mi především o informaci, v jaké výši byla či nebyla dotace poskytnuta a proč.“