logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 26.01.2022 14:32:32  hodin


Právě jste na:  Domů > Výstupy z akcí > Drivers & Barriers of European Regions during the Crisis

Drivers & Barriers of European Regions during the Crisis


Dne 24. 5. 2010 v Kaiserštejnském paláci v Praze proběhla mezinárodní konference s názvem Drivers & Barriers of European Regions during the Crisis. Konferenci uspořádal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.




Soubory ke stažení:



Stephen Blair CZ - Programové řízení a monitoring    
Stephen Blair CZ - Proč (ne)měnit programy    
Judita Habuda CZ - Systém průběžného hodnocení rozvoje reg.politiky    
Judita Habuda CZ - Nové metody hodnocení    
Dennis Malone CZ - Evropské regiony v krizi    
Tomáš Novotný CZ - Zásada řádného finančního hospodaření v ROP SČ    
Daniel Braun CZ - Využití SF pro řešení krize a budoucnost kohezní politiky    




Zhodnocení:
Pozvání na konferenci o vývoji evropských regionů v době krize přijali náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous a vrchní ředitel sekce NOK a evropských záležitostí Daniel Braun. Zkušenosti ze zahraničí zprostředkovali zástupci institucí spravující evropské fondy v Irsku, Skotsku a Maďarsku. Konferenci předsedal Tomáš Novotný, ředitel Úřadu Regionální rady Střední Čechy.
Náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous informoval účastníky konference o celkovém stavu čerpání evropských dotací v ČR: "Celkem bylo od počátku období v roce 2007 podáno přes 35.000 žádostí. K 5. květnu požadovali žadatelé na své projekty celkem 860,5 miliardy korun."
Vrchní ředitel sekce NOK a evropských záležitostí Daniel Braun vystoupil na konferenci s velmi aktuálním tématem využití strukturálních fondů pro řešení krize a budoucnost kohezní politiky. Kromě informace o stavu čerpání představil také doporučovaná protikrizová opatření pro jednotlivé operační programy a dosavadní návrhy EU v souvislosti s budoucností kohezní politiky.
Zástupci řídících orgánů operačních programů ve Skotsku D. Malone a Irsku S. Blair informovali o oblastech, na které regiony v těchto zemích směřují evropské prostředky. Jedná se například o oblast inovací či ochrany životního prostředí spolu s financováním základní krajské a městské infrastruktury. Oba představitelé poskytli řadu cenných informací z procesu schvalování žádostí a dohledu nad realizací projektů. Maďarská expertka J. Habuda informovala o zkušenostech s hodnocením a měřením výsledků a přínosů využití evropských fondů.
"Problémy v implementaci programů jsou v České republice,  Irsku, Skotsku či Maďarsku obdobné,“ komentuje situaci Tomáš Novotný."Jedná se například o potřebu zrychlení čerpání, zjednodušení celé administrace evropských fondů či minimalizace chyb žadatelů zejména v oblasti výběrových řízení. Státy jako Skotsko či Irsko mají v oblasti evropských fondů delší zkušenost, a proto je cenné jejich zkušenosti přejímat."
V souvislosti s potřebou rychle reagovat na dopady hospodářské krize byl vznesen podnět na větší decentralizaci správy evropských fondů na řídící orgány, resp. členské státy včetně možnosti rychlejších změn zacílení evropských prostředků v průběhu sedmiletého období jejich čerpání. Zazněl i požadavek na odstupňování množství dokumentů požadovaných k žádosti podle finanční náročnosti projektu.
Konference otevřela prostor pro pravidelnou výměnu zkušeností mezi řídícím orgánem ROP SČ a oběma řídícími orgány ve Skotsku a Irsku při řešení obdobných problémů. Zástupci řídících orgánů se zároveň dohodli na iniciaci setkání žadatelů o dotace z těchto zemí a žadatelů ze Středočeského kraje.


Fotogalerie:

transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumenty



Rozpočtové opatření č. 12    
Rozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nejstahovanější dokumenty



(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“



Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png