logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 22.04.2018 05:10:44  hodin


Právě jste na:  Domů > OPEN DAYS 2011 - 9. ročník, Brusel

OPEN DAYS 2011 - 9. ročník, Brusel

31.říjen 2011

Reportáž z 9. ročníku konference regionů a měst "OPEN DAYS 2011" konané 10. - 13. října 2011 v Bruselu.


   Bylo to 10. 10. 2011 ráno, když naše letadlo zamířilo západním směrem od Prahy. Ještě kousek a byli bychom nad Atlantikem. Přistáli jsme však správně – v krásném, starobylém městě Bruselu, které je známým sídlem velké evropské administrativy a politiky. Brzy nás vítá centrum s vůní bramborových hranolek a pečených vaflí. Turisté, sedící v úzkých uličkách v ještě užších restauracích, loví z černých kastrolů slávky. Městem pobíhají tmavě odění úředníci. Často jedou na kole. V širokých ulicích proudí řetězy aut. Přesto stále vane čerstvý vítr a atmosféra je pohodová. Vzduch se třpytí nádechem luxusu, který se odráží z výkladních skříní obchodů nabízejících to nejlepší. Všude jsou plejády útulných cihelných domů, hrdě opečovávaných ve jménu tradic, které místní občané vytrvale a hluboce ctí. Některé fasády ovšem zcela překvapí moderním rázem. Představují jakýsi “vzdor” starému a fotíme si je na památku.


Sídlo politické strany C.D.H - neobyčejná fasáda v barvě strany - oranžové (foto: Michal Novotný)


Probuzený Brusel druhý den svítí z kancelářských budov do vytrvalého mžení a mlhy. Stojíme před Evropským parlamentem s mapou v ruce. Nad námi se klene pestrá slavobrána z umělých květin ve tvaru duhy a kolem, jako vlna Tsunami, se vypínají masivní stavby ze skla a leštěného kamene.


Duha před Evropským parlamentem (foto: Michal Novotný)


   Regiony a města EU se tu sešly. Koná se 111 různých společenských akcí a seminářů. Podle plánku přecházíme z jedné budovy do jiné. Účastníci jsou zváni na místa s velkolepými názvy: Commission, Committee, University, Bibliothèque, Delegation, Representation, Résidence a další.

   Organizace letošního evropského týdne regionů a měst probíhá obdivuhodně hladce – asi proto, že už se pořádá podeváté. Workshopy spojily německou přesnost, belgickou tradici, francouzský šarm, anglickou střídmost, jižanskou vášeň a severskou nadčasovost. V brožuře se dočítám, že “Tato událost má být místem setkání osobností z evropských regionů, kteří rozhodují na všech úrovních o jejich rozvoji. Místem setkání odborníků z veřejného i soukromého sektoru. Open Days 2011 představuje jednu z prvních možností prodiskutovat nové návrhy do detailu.“

   Sály zaplnili lidé. Někteří opozdilci sedí i na okenních parapetech, nebo stojí v koutě. Přednášející jsou obklopeni vlajkami, pestrými bannery, promítacím plátnem a někdy i kameramany. Jak zajímavě se odráží národnost  mluvčích do pojetí jejich prezentací ! Na workshopu s tématem “Jak Evropská města kultury stimulují kulturní a kreativní potencionál” nás oslovila zastupitelka kultury švédského města Umeå, které bude Evropským městem kultury 2014. Mluvila bez okolků, se sebevědomím emancipované ženy. V jejich oblasti mladí lidé velmi idealisticky vidí v kultuře prostředek, kterým mohou “změnit svět”. Studenti dostávají možnost zkusit si být podnikateli. Dostanou do začátku např. 100 nebo 1000 EUR jako kapitál a ve svém mladém věku si vyzkouší jaké to je být sám sobě zaměstnavatelem na poli kultury. V posledním období se zaměřují na oblast nemovitostí pro účely kulturních podniků a na to jak zvýšit profitabilitu uměleckých společností.

   Jiná mluvčí, paní Ms.Vassiliou, hovořila o městě Turku ve Finsku, které je letos městem Evropské kultury. Zmínila, že počet nezaměstnaných v uměleckých profesích je také indikátorem dynamismu ekonomiky. Dostali nápad jak oslovit potencionální návštěvníky kulturních akcí z řad nemocných. “Kultura jako denní lék” v akci “Vyměň recept za vstupenku do divadla”. Většina mluvčích zmínila “inkubátory” jako pomocníky při startu projektů nebo úspěchy akcí typu “muzejní noc” oslovujících širokou veřejnost. Také, že by malé umělecké firmy neměly podceňovat význam internetu k propagaci svých produktů. Ideálně by ho měly mít zdarma. Michal Hladky z Košic nám na fotografiích ukázal jak se snaží z nevyužitých, mrtvých budov vytvořit místa, kde místní obyvatelé mohou žít kulturně (kasárna, sýpka apod.) Hovořilo se o tom, že začít podnikat v umělecké sféře není zpočátku záležitost profitu. Je třeba mít trpělivost.

   Workshopy jsou opravdu otevřené diskusi. Ta nejprve začne otázkami z řad obecenstva. Zde většina dotázaných odborníků prokazuje velkou dávku porozumění a inteligence, zvláště, když je dotaz formulován nejasně a s výrazně cizím přízvukem. Potom co mluvčí uspokojí otázky, následuje pauza na kávu nebo oběd, kde se na talířích předvádí skvělé kulinářské speciality regionů. Tam účastníci utvoří živé hrozny kolem kulatých stolků a šťastně konzumují. Konečně se mohou vzájemně podělit o to, co je v jejich oblasti trápí, na čem pracují, jak si malují budoucnost. Všichni mají zájem o pozitivní kroky a udržitelný rozvoj svých regionů, úřadů, zemí, Evropy.


Stánky polských regionů (foto: Michal Novotný)


   Pro ty, kteří byli vyzváni, aby se na Open Days zhostili role přednášejících, představuje tato událost výzvu.
Výzvu k zamyšlení nejen nad tématem workshopu. Tito lidé, kteří v EU zastávají v regionální politice nejrůznější důležité pozice, jsou nuceni si aktuálně uspořádat myšlenky tak, aby je zde prezentovali na mezinárodní úrovni. Znovu si musí uvědomit čím je jejich region nebo instituce výjimečná, jaké má slabé stránky a jak se vyrovnává se současným děním. Je to výzva, je to nastavené zrcadlo zprostředkující jim zpětnou vazbu, která může posunout dál, vést k novým cílům, rozhodnutím a zlepšením. Je to jedno z poslání Open Days.

    Přichází na řadu další workshopy. Například “Evropa tradiční - se zaměřením na historické dědictví a udržitelnost”. Zasedací místnost v sídle Fundación Galicia Europa je přeplněná lidmi. Hodně se mluví italsky. Tlumočnice nám překládá do sluchátek. Myšlenka, že ekonomická krize současnosti je také krizí etiky, tady zní věrohodně z úst perfektně oblečeného gentlemana, pana Ciambettiho. Region Benátek si stěžuje, že jejich 40 krásných paladiánských vil v okolí města navštěvuje poměrně málo turistů. Hezká brunetka z Malty ukazuje film o vytvoření obřího stanu nad kamennými památkami na pobřeží. S italskou grácií se prezentuje pan Davide Donati z regionu Piedmont poblíž Turina, který pouští film o renovaci rozsáhlého komplexu zničeného zámku Reggia di Venaria Reale za 340 mil EUR. Je to taková atrakce, že od zpřístupnění objektu zaregistrovali již 4 miliony návštěvníků.

   Závěrečný den spěchám po Rue de la Loi na velký sněm s tématem Delivering Europe 2020. Koná se v sídle Evropské komise. Ve velkém sále se promítá na plátno, takže vidíme dobře na atraktivní přednášející: předně J. Hahna a L. Andora, evropské komisaře. Kolem mne sedí různorodí lidé. Jakoby se zde slétli papoušci, společně s vrabci i dravci. Šedá slečna s pečlivými zápisky nebo výrazně elegantní pán s pouzdrem na brýle značky Jaguár. Odpovědné ženy a muži zastupující různé organizace s trémou čtou připravené dotazy (jsou při tom snímáni kamerou a vidí sami sebe na plátně ve velikosti 5x3 metry). Je tu pozitivní atmosféra, odhodlání udělat vše pro to, aby se regionální politika stala jednou naprosto samozřejmou součástí politiky celé EU.


Zápisky si odnáším v bodech :

1/ Nutnost spolupráce.

2/ Reformovat způsob práce – otázka je - jak ? Zjednodušovat ! Možná obětovat některé zavedené postupy.

3/ Problémy s implementací v některých státech.

4/ Těžko mít jedny pravidla, když máme tolik států.

5/ Jednotné smýšlení a jednotné kroky.

6/ Na lokální úrovni musí odpovědní lidé dělat klíčová rozhodnutí.

7/ Publicita je také důležitá.

8/ Musíme se inovovat. Nepodceňovat PR, marketing a aktuální myšlení.

Nakonec se mluví o soutěži REGIO STAR 2013 a vyzývají se regiony, které ještě nesoutěžily, aby to zkusily.


   Poslední seminář mě láká, bude tam totiž ředitel našeho úřadu Tomáš Novotný. Představí Středočeský kraj, nastíní systém operačních programů v ČR a vyjádří svůj postoj k navrhovaným změnám v oblasti reg.fondů. Seminář nese název: “ Úspěšné sblížení regionů – jaké přechodné stadium se dá realizovat”. Je těžké obsáhnout tak široké téma, pokud každý z mluvčích má 10 minut na prezentaci. Pan Ridgers z Cornwall, jeden z prezentujících, se domnívá, že méně rozvinuté regiony se mohou stát levnější variantou pro podnikání firem, které doposud mají výrobu nebo sídlo v dražších lokalitách. Pokud regiony nedostanou od EU další prostředky, v jejich rozvoji to bude znamenat krok zpět. Tomáš Novotný vlastně hovoří v podobném duchu. V jeho slovech nezní prázdné fráze, mluví na základě bohatých zkušeností, neidealizuje zbytečně, stojí nohama pevně na zemi. Dává v plén informace o Středočeském kraji, který se ocitá těsně pod rozhodující hranicí 75% regionálního HDP na osobu. Upozorňuje na fakt, že bez řádné infrastruktury území, není vhodné započít s většími investicemi do inovací. Proces proměny průměrného kraje v oblast, která produkuje vysoké HDP chce svůj čas. Závěrem diskuze bylo řečeno, že procesy v regionálních fondech by se měly zjednodušit. Konsolidovat kohezní politiku tak, aby se stala trvalým nástrojem rozvoje evropských států.


                                 Tomáš Novotný má slovo na téma Better Delivery of Convergence Regions


  Náš pobyt je u konce. Opouštíme Brusel. Letadlo nás opět nese nad Evropu. Pod námi se zvolna otáčí ztemnělý masiv kontinentu. Bohatě ho zdobí hvězdice a šňůry elektrických světel, jako by to byly zlaté šperky. Je noc a není vidět hranice jednotlivých států ani regionů. Z ptačí perspektivy je to jedna země, jeden prostor. Až sestoupíme zase na zem, budeme žít svůj mikrokosmos v rámci Středních Čech podobně jako dřív, rozhodně však obohaceni o zahraniční zkušenost a spoustu impulzů ke spolupráci a k rozvoji práce pro naše občany, města, region, zemi, a vlastně pro celou Evropsku unii. Open Days stály za to.autorka reportáže: Klára Fronková

Spousty dalších fotografií z OPEN DAYS 2011 lze nalézt zde.Soubory ke stažení:


transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Registrace
Anketa


Nové dokumentyVýroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2017    
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2016    
Rozpočtové opatření č. 4    
Zápis z 1. jednání VRR ze dne 4.4.2018    
Rozpočtové opatření č. 3    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 93a, v1.0 - původní    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png