logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 20.01.2018 22:17:43  hodin


Právě jste na:  Domů


Právní oddělení vykonává následující činnosti:

 

 • zajišťuje komplexní právní podporu pro jednotlivé oddělení,
 • zajišťuje s věcně příslušným oddělením zabezpečení úkonů spojených se zadáváním zakázek úřadu,
 • zabezpečuje přípravu smluv s dodavateli,
 • zajišťuje kontrolu správnosti postupu příjemců dotace při zadávání zakázek a veřejných zakázek spolufinancovaných z ROP,
 • zajišťuje posouzení slučitelnosti dokumentů ROP s právními předpisy EU a ČR,
 • spolupracuje s Provozním oddělením při zabezpečení výkonu personálních činností na úseku pracovněprávních vztahů pro zaměstnance, tj. zejména činnosti související se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru a záležitosti s tím spojené,
 • spolupracuje s Provozním oddělením při zabezpečení agendy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • podílí se na zabezpečení právního vymáhání pohledávek v souladu s vnitřním předpisem,
 • navrhuje řediteli, příp. vedoucím oddělení, řešení právních problémů prostřednictvím spolupráce s externími specialisty,
 • zajišťuje aktualizaci Závazných postupů pro uplatňování finančních korekcí,
 • zajišťuje řešení nesrovnalostí a vede daňová řízení s příjemci podpory,
 • zabezpečuje agendu výběrových řízení,
 • vykonává další činnosti stanovené Operačním manuálem ROP a vnitřními předpisy.

 
transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Registrace
Anketa


Nové dokumentyTisková zpráva 01/2018    
Schválený rozpočet na rok 2018    
Zápis ze 6.jednání VRR ze dne 19.12.2017    
Rozpočtové opatření č. 19    
Střednědobý výhled rozpočtu 2019 -2020    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 93a, v1.0 - původní    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png