logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 23.07.2017 18:35:20  hodin
Aktuální kurz ECB: 1€ = 26,132 CZK (kurz na měsíc červenec 2017)

Právě jste na:  Domů > Úřad Regionální rady > Oddělení > Právní oddělení

oddělení Právní vykonává následující činnosti:

zajišťuje komplexní právní podporu jednotlivým oddělením a útvarům úřadu,

zajišťuje ve spolupráci s OFTAP a věcně příslušným oddělením zabezpečení úkonů spojených se zadáváním zakázek úřadu, zabezpečuje přípravu smluv s dodavateli,

ve spolupráci s ORPP zajišťuje kontrolu správnosti postupu příjemců dotace při zadávání zakázek a veřejných zakázek spolufinancovaných z ROP,

poskytuje poradenství a podporu potenciálním příjemcům, žadatelům a příjemcům dotací z ROP v oblasti zadávání zakázek,

zajišťuje posouzení slučitelnosti dokumentů ROP s právními předpisy EU a ČR,

spolupracuje při přípravě smluv o poskytnutí dotace s příslušným oddělením a s příjemci podpory z ROP,

kontroluje a ověřuje finální podobu smlouvy o poskytnutí dotace před jejím uzavřením,

spolupracuje s příslušným oddělením na řešení právních problémů týkajících se realizace projektů v rámci ROP,

spolupracuje s OVV při zabezpečení výkonu personálních činností na úseku pracovněprávních vztahů pro zaměstnance, tj. zejména činnosti související se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru a záležitosti s tím spojené,

spolupracuje s OVV při zabezpečení agendy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,

podílí se na zabezpečení právního vymáhání pohledávek v souladu s vnitřním předpisem,

navrhuje náměstkům řešení právních problémů prostřednictvím spolupráce s externími specialisty,

zajišťuje aktualizaci Závazných postupů pro uplatňování finančních korekcí,

vykonává další činnosti stanovené Operačním manuálem ROP a vnitřními předpisy,

 
transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Registrace
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Rozpočtové opatření č. 9    
Rozhodnutí o prodeji nepotřebného majetku    
Nábytek    
Nejstahovanější dokumentyAktuální stav čerpání stav - červenec 2016    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 93a, v1.0 - původní    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png