logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 18.11.2017 03:39:51  hodin
Aktuální kurz ECB: 1€ = 25,645 CZK (kurz na měsíc listopad 2017)

Právě jste na:  Domů > Úřad Regionální rady > Oddělení > Finanční oddělení

Oddělení Finanční  zajišťuje zejména tyto činnosti:


V oblasti rozpočtu   

 • připravuje návrh rozpočtu Regionální rady, zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontroluje jeho čerpání,
 • sestavuje rozpočtový výhled jako nástroj pro střednědobé finanční plánování,
 • sestavuje návrh ročního rozpočtu Regionální rady,
 • organizuje a koordinuje práce spojené s přípravou návrhu rozpočtu Regionální rady,
 • sestavuje ve spolupráci s věcně příslušnými útvary úřadu podrobný rozpočet Regionální rady,
 • vede evidenci schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření, realizuje schválená rozpočtová opatření, průběžně aktualizuje schválený rozpočet Regionální rady,
 • zpracovává finanční analýzy,
 • zabezpečuje výkon předběžné řídící kontroly správcem rozpočtu v rozsahu podle zákona o finanční kontrole.

V oblasti financování ROP

 • spolupracuje na vytváření a navrhuje úpravy metodických postupů týkajících se finančního řízení,
 • provádí převody prostředků z rozpočtu Regionální rady na účet příjemce,
 • spolupracuje s příslušnými útvary úřadu při certifikaci výdajů,
 • vypracovává podklady pro potřeby monitoringu,
 • zajišťuje disponibilní finanční prostředky v rozpočtu Regionální rady,
 • spolupracuje s PCO,
 • vykonává další činnosti stanovené Operačním manuálem ROP.

V oblasti účetnictví  

 • vede účetnictví a zaznamenává údaje o všech akcích týkajících se správy prostředků ze SF, CF a státního rozpočtu do informačního systému,
 • vede účetnictví o vlastním hospodaření Regionální rady,
 • zpracovává stanovené finanční a účetní výkazy Regionální rady,
 • vede evidenci účetních dokladů, z nichž vyplývá finanční plnění,
 • podle podkladů příslušných útvarů úřadu vystavuje a vede evidenci vydaných faktur,
 • zpracovává podklady pro analytickou a rozborovou činnost,
 • zabezpečuje výkon předběžné řídící kontroly hlavním účetním v rozsahu dle zákona o finanční kontrole,
 • zabezpečuje styk s bankou,
 • provádí finanční vypořádání a sestavuje návrh závěrečného účtu Regionální rady,
 • zabezpečuje evidenci pohledávek a zajišťuje podklady k jejich vymáhání.
 • spolupracuje s Provozním oddělením na inventarizaci majetku,
 • zpracovává dokladovou inventarizaci.

 

V oblasti technické asistence

 

 • zpracování projektového záměru na základě výzvy OPTP 2014 – 2020,
 • zpracování projektové žádosti o podporu z programu OPTP 2014 – 2020,
 • zajištění komunikace s ŘO OPTP,
 • příprava a realizace projektu OPTP v portálu pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů IS KP 14+,
 • zpracování žádostí o platbu a zpráv o realizaci k projektu OPTP,
 • aktualizace finančního plánu a rozpočtu projektu,
 • spolupráce na vypracování prostupů a úpravy v metodických postupech týkajících se činnosti oddělení, tj. upravujících TP,
 • účast na pracovních skupinách  k TP,
 • zajištění koordinace TP,
 • spolupráce na hodnocení a výběru dodavatelů pro projekty TP,
 • určení zdroje financování a způsobilosti výdajů,
 • zajišťuje ukládání a archivaci dokumentů v oblasti TP,
 • vykonává další činnosti stanovené Operačním manuálem ROP a vnitřními předpisy.

( Platnost: od 1.11.2016)transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Registrace
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 18    
Rozpočtové opatření č. 17    
Rozpočtové opatření č. 16    
Rozpočtové opatření č. 15    
Příloha č. 4 - Přehled otevřených nesrovnalostí    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 93a, v1.0 - původní    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png