logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 18.11.2017 03:36:35  hodin
Aktuální kurz ECB: 1€ = 25,645 CZK (kurz na měsíc listopad 2017)

Právě jste na:  Domů > Úřad Regionální rady > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

Důvod a způsob založení:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy(dále jen „Regionální rada“) je právnická osoba, zřízena s účinností od 1. 7. 2006 v územním obvodu statistické jednotky NUTS 2, regionu střední Čechy, novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách. Regionální rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy pro období 2007-2013, zároveň kontinuálně zabezpečuje implementaci Společného regionálního operačního programu. Navazuje na činnost Sekretariátu Regionální rady Krajského úřadu Středočeského kraje, který byl ke dni účinnosti uvedené novely zákona o podpoře regionálního rozvoje zrušen.
Postavení a působnost Regionální rady upravuje zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 16 odst. 4 tohoto zákona jsou orgány Regionální rady:

Výbor Regionální rady
předseda Regionální rady
Úřad Regionální rady

Organizační struktura

Kontaktní spojení:
Sídlo úřadu: Karlovo náměstí 313/8, 120 00, Praha 2
Telefon: +420 222 749 769
E-mail: zc.cspor@ofni
zc.cspor@anletadop
www: www.ropstrednicechy.cz
Další kontakty na Úřad Regionální rady naleznete v Kontaktních informacích.

identifikátor DATOVÉ SCHRÁNKY: gtyj9k6

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí: 08:00 - 17:00
úterý: 08:00 - 16:00
středa: 08:00 - 17:00
čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00Fakturační údaje:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy   
Karlovo náměstí 313/8, 120 00, Praha 2  
IČ: 75082314   
DIČ: CZ 75082314

Žádost o informace:
Žádosti o poskytnutí informace podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají ústně nebo písemně. Směrnice č. 9 s formulářem a sazebníkem je ke stažení ZDE.

Ústně lze podat žádost:
  • telefonicky
  • osobně
  • na podatelně Úřadu Regionální rady nebo na jednotlivých odděleních

Písemně lze podat žádost:
  • poštou na adresu Úřadu Regionální rady
  • předáním písemné žádosti na podatelnu Úřadu Regionální rady
  • zasláním žádosti elektronickou poštou na adresu: zc.cspor@anletadop


*************************************************

AKTUÁLNÍ VÝVĚSKA:


OZNÁMENÍ

 

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy zveřejňuje ve smyslu § 17 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Závěrečný účet za rok 2016. Na úřední desce je zveřejněn pouze ve zkrácené verzi. Závěrečný účet včetně příloh je k nahlédnutí v sídle Regionální rady: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Karlovo náměstí 313/8, Praha 2, 3. patro, č. dv. 303 – Bc. Klára Rothová. Současně je zveřejněn na webové stránce Regionální rady – www.ropstrednicechy.cz v části Úřad Regionální rady/Rozpočet - různé.

 

Připomínky ke zveřejněnému Závěrečnému účtu mohou občané Středočeského kraje zaslat písemně na adresu: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2, a to nejpozději do 24:00 hodiny dne předcházejícího před dnem jednání Výboru Regionální rady, které proběhne 28. června 2017 od 13. hodin. Připomínky je také možné zaslat elektronicky na adresu zc.cspor@avohtor .

 

Vyvěšeno: 12. 6.  2017

Sejmuto: 28. 6.  2017transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Registrace
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 18    
Rozpočtové opatření č. 17    
Rozpočtové opatření č. 16    
Rozpočtové opatření č. 15    
Příloha č. 4 - Přehled otevřených nesrovnalostí    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 93a, v1.0 - původní    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png