logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 25.04.2018 18:36:17  hodin


Právě jste na:  Domů > Informační akce a publikace

V současné době nejsou pořádány žádné informační akce.

----

V programovacím období 2007 - 2013:


Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy jako řídící orgán Regionálního operačního programu Střední Čechy se snažil co nejefektivněji prezentovat důležité a aktuální informace týkající se programu všem potenciálním příjemcům. Tyto informace byly mimo jiné sdělovány formou seminářů, workshopů, konferencí a dalších vzdělávacích akcí.


Akce byly určeny všem potenciálním žadatelům a zpracovatelům projektů a jejich cílem bylo informovat o možnostech čerpání dotací ze Strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2007 - 2013.


Důraz byl kladen na ROP NUTS 2 Střední Čechy, který se zaměřoval na dopravní dostupnost a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury a odstraňování ekologických zátěží. Kromě všeobecné informovanosti o možnostech čerpání se zaměřoval i na jednotlivé prioritní osy či opatření nebo na odborná témata (např. Veřejná podpora, Kontrola a řízení Strukturálních fondů atd.). Účastníci mohli také získat informace o ostatních operačních programech a seznámit se s některými úspěšnými projekty realizovanými v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). Dostatečný prostor byl vymezen pro dotazy a diskuzi.


V této části webových stránek byly pravidelně zveřejňovány chystané vzdělávací akce, možnosti a způsob přihlášení, výsledky a výstupy včetně jednotlivých prezentací.
transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Registrace
Anketa


Nové dokumentyVýroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2017    
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2016    
Rozpočtové opatření č. 4    
Zápis z 1. jednání VRR ze dne 4.4.2018    
Rozpočtové opatření č. 3    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 93a, v1.0 - původní    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png