logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 25.04.2018 18:18:18  hodin


Právě jste na:  Domů > Doporučení

V této sekci Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy informuje žadatele a příjemce o doporučeních, která se týkají náležitostí některých povinných příloh či samotné realizace projektu. Naleznete zde rovněž i samostatnou sekci Často kladených otázek (FAQ), která vám může pomoci se zodpovězením vašich případných dotazů a vyvarovat se chybám, které by mohly způsobit neúspěch vaší Žádosti v procesu výběru projektů či vlastní realizace projektu.

Dále zde naleznete Nejčastější chyby v Žádostech o poskytnutí dotace a jejich přílohách. Na základě zkušeností z prvních výzev byl vytvořen přehled nejčastějších chyb. Řídicí orgán doporučuje každému žadateli/zpracovateli se s nimi seznámit, aby se jich sám při sestavování Žádosti a kompletaci všech příloh vyvaroval a ušetřil si tak případné starosti spojené s jejich odstraňováním. Upozorňujeme, že některé závažné chyby mohou vést rovněž k vyřazení projektu z další administrace. Seznam takovýchto nedostatků bude nově uveden v Pokynech pro žadatele a příjemce (dále jen „PPŽP“) pro jednotlivé výzvy.
Přehled je rozdělen na problémy a chyby vyskytující se v jednotlivých fázích administrace a výběru projektů a také v elektronickém formuláři Žádosti vyplňované prostřednictvím aplikace IS BENEFIT7.


transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Registrace
Anketa


Nové dokumenty



Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2017    
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2016    
Rozpočtové opatření č. 4    
Zápis z 1. jednání VRR ze dne 4.4.2018    
Rozpočtové opatření č. 3    
Nejstahovanější dokumenty



(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 93a, v1.0 - původní    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“



Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png