logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 25.04.2018 18:15:07  hodin


Právě jste na:  Domů

Oddělení Archivace:


·        připravuje dokumenty k archivaci a jejich následnému trvalému uložení, kontrola uzavřených dokumentů před trvalým uložením,

·        metodicky vede ostatní oddělení v oblasti přípravy dokumentů k archivaci

·        příprava manuálů pro uzavírání, ukládání a archivaci dokumentů

·        provádí organizační a evidenční činnost,

·        provádí kompletaci složek v GINISU,

·        zabezpečuje plnění povinností, které vyplývají z právních předpisů pro oblast archivnictví, tj. zejména: organizace příručních spisoven a centrální spisovny, archivace v souladu se Spisovým a skartačním řádem, aktualizace Spisového a skartačního řádu a příloh, komunikace s Oblastním archivem v Praze,

·        vyjednávání a řešení problémů elektronického systému spisové služby s poskytovatelem elektronické spisové služby

·        zajišťuje vedení úřední desky úřadu,

·        spolupracuje na přípravě projektů po skončení doby udržitelnosti a ostatních dokumentů ROP k archivaci dle Spisového a skartačního řádu vč. jeho příloh a v souladu s interními postupy ROP

·        vykonává další činnosti stanovené Operačním manuálem ROP a vnitřními předpisy,

·        vykonává další činnost a úkoly, které souvisí s činností Úřadu Regionální rady, dle pokynů vedoucího oddělení.


V oblasti publicity

  • zajišťuje využívání informačních nástrojů dle podmínek OPTP2,
  • zodpovídá za evidenci a uložení veškeré dokumentace o provedených informačních opatřeních,
  • zajišťuje tvorbu a provoz webových stránek ROP (po věcné stránce),
  • zajišťuje zveřejnění seznamu schválených projektů a příjemců pomoci z ROP,
  • zajišťuje dodržování pravidel legislativy ES a pravidel ROP pro publicitu při provádění informačních a komunikačních opatření ze strany ŘO ROP,
  • zajišťuje poskytování informací o ROP,
  • zajišťuje dodržování pravidel publicity dle podmínek OPTP2,
  • vykonává další činnosti stanovené Operačním manuálem ROP a vnitřními předpisy.


transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Registrace
Anketa


Nové dokumentyVýroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2017    
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 - za rok 2016    
Rozpočtové opatření č. 4    
Zápis z 1. jednání VRR ze dne 4.4.2018    
Rozpočtové opatření č. 3    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 93a, v1.0 - původní    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png