logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 18.11.2017 03:33:56  hodin
Aktuální kurz ECB: 1€ = 25,645 CZK (kurz na měsíc listopad 2017)

Právě jste na:  Domů > Úřad Regionální rady > Interní auditor
Interní auditor vykonává činnosti v následujících oblastech:

 

1)      interní audit;

2)      hlášení nesrovnalosti;

 

ad. 1) V oblasti interního auditu zajišťuje Interní auditor úkoly vyplývající ze zákona o finanční kontrole a „Rámce profesionální praxe interního auditu“. Zejména: 

 

·                     provádí audit universe úřadu;

·                     tvoří a předkládá ke schválení předsedovi konsolidovaný plán interního auditu;

·                     provádí auditní zakázky;

·                     provádí konsultační zakázky;

·                     vytváří konsolidovaný program kvality Interního auditora a provádí činnosti spojené s kvalitou  interního auditu;

·                     vytváří a předkládá ke schválení konsolidovaný statut interního auditu úřadu, který podrobněji upravuje působnost, oprávnění a odpovědnosti útvaru při výkonu interního auditu;

·                     vytváří a předkládá ke schválení konsolidovaný manuál postupů interního auditu úřadu, kterým se řídí při výkonu auditní činnosti;

·                     vytváří a předkládá veškeré souhrnné zprávy spojené s výkonem interního auditu;

·                     spolupracuje s externími auditními orgány;

·                     zajišťuje předání závěrů auditů a kontrol provedených externími subjekty na PCO.

 

ad. 2) V oblasti hlášení nesrovnalostí zjištěných při implementaci fondů EU Evropskému úřadu pro potírání podvodných jednání (OLAF) zajišťuje Interní auditor zejména:

 

·                     tvorbu dokumentace spojené s hlášením nesrovnalostí;

·                     školení zaměstnanců úřadu spojené s hlášením nesrovnalostí;

·                     zabezpečení funkce kontaktního bodu sítě AFCOS;

·                     účast v pracovních skupinách pro nesrovnalosti;

·                     vypracování zpráv/hlášení v systému AFIS a OLAF.


(Platnost: od 1.11.2016)


transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Registrace
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 18    
Rozpočtové opatření č. 17    
Rozpočtové opatření č. 16    
Rozpočtové opatření č. 15    
Příloha č. 4 - Přehled otevřených nesrovnalostí    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 93a, v1.0 - původní    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png